Karel Herma
+420 605 364 067
karelherma@hermas.cz

Objednávka pro provedení opravy

Před uzavřením smlouvy o provedení opravy vždy kontaktujte servis emailem nebo telefonem a domluvte podrobnosti. Přečtěte si servisní podmínky Svět zesilovačů zde.

Elektronický formulář je v kopii odeslán na váš email a slouží, jako dokument, smlouva. Odesláním formuláře souhlasíte se servisními podmínkami a posíláte závaznou objednávku. Vyhrazujeme si právo objednávku stornovat, vykazuje-li chybně zadané údaje nebo zařízení do 30 dnů od objednání servisu nedorazí.

Zhotovitel:
Karel Herma
Damníkov 111
561 23 Damníkov

IČO: 04709144
Telefon: (+420) 605 364 067
E-mail: karelherma@hermas.cz
www.svetzesilovacu.cz, www.hermas.cz

Klient:

  Objednatel: (Jméno, Příjmení)

  Adresa: (Ulice, č. p., město, PSČ)

  Email:

  Telefon: (s předvolbou)

  Typ zařízení: (Značka + typ)

  Popis problému:

  Datum:

  Podpis


  Kontrolní quiz:

  Prosím zkontrolujte správnost údajů na formuláři ihned. Pozdější reklamace založené na údajích, které nejsou uvedeny na formuláři a vztahují se k přístroji na tomto formuláři, neuznáváme. Za případné škody vzniklé ztrátou potvrzenky nebo smlouvy neručíme. Servis nenese žádnou zodpovědnost za eventuální ztrátu dat a uživatelských nastavení uložených v přístroji předávanému k opravě, pokud není ujednáno jinak. Dále souhlasí se zaznamenáním emailové adresy pro emailovou komunikaci. Zákazník souhlasí se servisními a obchodními podmínkami společnosti Karel Herma.